Maas en Waal - Gemeente Druten


winter in Horssen
Wie zijn wij


 • Vlottrekken woningbouw alsook uitbreiding van de beoogde bouwcapaciteit.
 • Een hufterproof bushokje aan de Scharenburg en een veiliger oversteek.
 • Stimulering buurt WhatsApp.
 • 1000 Euro stimuleringssubsidie voor het Dorpswebsite.
 • Subsidie van € 7.000,- voor dierenparkje “Zoo Horssen(s)”.
 • Privatisering terrein LP. en RC. Roviënna met compensatie voor onderhoud.
 • € 250.000,- budget voor de opknap van de Rijdt en realisatie Dorpsplein.
 • U op de hoogte houden van de gemeentelijke aangelegenheden via de Klep.
 • Attent zijn op verkeersoverlast van sluipverkeer door de Molenhoek.
 • Recreatief fietspad langs de wetering bij de Aspert.
 • Compensatie onvoorziene kosten OZB door privatisering Sporthal en terrein Olympia.
 • Afschaffing van legeskosten voor niet commerciële activiteiten.
 • Transparantie bij berekening van het OZB-tarief.
 • Geen verhoging OZB in 2018 voor woningeigenaren.
 • Soepele transitie van de overheveling van WMO en Zorgtaken.
 • Nieuwe slijtlagen Rijdt, Middelwaard, Bikkeldam en renovatie Neersteindsestraat.
 • Vaststelling van bestemmingsplan buitengebied met ruimte voor ondernemers.


Horssen
 

wapen Gemeente Druten


Bushokje

Design Plus Wie zijn wij wat hebben we bereikt onze speerpunten Verkiezingslijst Dorpslijst Horssen Achterban Contact Downloads