Omgeving Maas en Waal
Wat willen wij bereiken ?

 • De leefbaarheid van Horssen stimuleren en behoud van elementaire voorzieningen.
 • N322 / Maas en Waalweg verbreden zodat doorstroming wordt bevorderd en sluipverkeer door Molenhoek wordt voorkomen.
 • De inzet van vrijwilligers maximaal stimuleren door o.a. een vrijwilligersloket.
 • Starterswoningen voor jongeren zijn van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp.
 • Bij stagnerende woningbouw moet de gemeente een actieve grondpolitiek voeren.
 • Tijdig op zoek gaan naar nieuwe bouwlocaties.
 • Bouw van huurwoningen in Horssen door woningcorporatie De Kernen moet mogelijk zijn.
 • Particuliere woningbouw moet mogelijk zijn, daar waar het kan.
 • Senioren moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving.
 • Inwoners in een vroeg stadium inlichten en betrekken bij de uitvoering van plannen.
 • Vaker voorrang voor fietsers. Maak van Druten een fietsvriendelijke gemeente.
 • Goed onderhoud van de wegen; zeker van de hoofdwegen.
 • Duurzame permanente bermverharding op alle ontsluitingswegen van Horssen.
 • Realiseren van een trottoir langs de Rijdt met veilige oversteek naar het Dorpspad.
 • Het creëren van een dorpsplein waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • De Rijdt verkeersluw maken en het aanpakken van de parkeerchaos.
 • Een waardige herbestemming voor de H.Antoniuskerk.
  Hondenpoepbakken waar hondenbezitters hun zakjes met hondenpoep kwijt kunnen.
 • Kijken of er uitlaatstroken voor honden gecreëerd kunnen worden in Horssen.
 • Ambitie om voor 2040 al te voldoen aan de doelstellingen van het Gelders Energieakkoord.
 • Stimuleren duurzaamheidsmaatregelen bij bestaande en nieuwe woningen.
 • Ontmoetingsplaats voor de jeugd in Horssen creëren. Hierbij de jongeren betrekken.
 • Niet meer belasting betalen als nodig is. Beperken van OZB-verhoging.
 • Aandacht voor de zwakkeren en minderbedeelden in de samenleving.
 • Lees onze verkiezingsprogramma > Klik hierop.


  Dorpslijst Horssen
   
  wapen Gemeente Druten

  Horssen

  Echt een dorp

  Design Plus Wie zijn wij wat hebben we bereikt onze speerpunten Verkiezingslijst Dorpslijst Horssen Achterban Contact Downloads