Land van Maas en Waal

Achterba dorpslijst Horssen

 

 Dorpslijst Afferden

 

Achterbanleden

Traditioneel  is het de lijsttrekker/het raadslid die 'de kar trekt' van een politieke partij. Hierbij zal hij zo goed mogelijk de belangen van de gemeenschap proberen te vertegenwoordigen.  Het is daarom belangrijk dat hij goed op de hoogte is wat de Horssenaren bezig houdt. Om slagvaardig te kunnen optreden, maar ook om een lange termijnvisie te kunnen vormen, zijn er door de dorpslijst Horssen initiatieven genomen om geluiden uit de Horssense gemeenschap via een korte lijn onder de aandacht van de raadsfractie te brengen. Hierbij vervullen achterbanleden een belangrijke rol.
Om het bovenstaande te realiseren is dorpslijst Horssen op zoek naar nieuwe achterbanleden met verfrissende ideeën die de leefbaarheid van ons dorp kunnen bevorderen. Achterbanleden hebben een signaalfunctie en, doordat de achterbanleden midden in de Horssense gemeenschap staan, vervullen zij een belangrijke communicatiefunctie. Enerzijds vanuit de gemeenschap naar de politiek, maar ook anders om, doordat ze goed geïnformeerd zijn, ook van de politiek naar de gemeenschap.

Wat betekent het concreet als je achterbanlid bent van Dorpslijst Horssen?
Het antwoord hierop is in belangrijke mate afhankelijk van de ambitie van een achterbanlid. We zijn natuurlijk op zoek naar achterbanleden die een actieve rol willen vervullen, maar we zijn net zo blij met achterbanleden die slechts een beperkte bijdrage kunnen leveren.


Een achterbanlid:

 • Kan meepraten over algemene en specifieke zaken die in de gemeente Druten spelen;
 • Wordt geïnformeerd over de achtergronden van politieke aangelegenheden, waarbij de achtergronden van de standpunten van de andere politieke partijen worden toegelicht;
 • Heeft invloed op de standpunten die de raadsfractie namens de dorplijst Horssen uitdraagt;
 • Heeft invloed op het verkiezings- en , indien van toepassing, het coalitieprogramma;
 • Kan, indien hij/zij dat zou willen, deelnemen aan de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) als voorbereiding op raadsvergaderingen;
 • Kan, vanuit een aanwezig specialisme of interesse, deelnemen aan een van de te vormen werkgroepen (b.v. senioren- of jongerenbeleid, leefbaarheid, voorzieningen, openbare orde en veiligheid, verkeer) . Deze werkgroepen leveren een bijdrage aan het verkiezingsprogramma of ondersteunen de raadsfractie op het gebied van hun specialisme;
 • Het medevertegenwoordigen van de Horssense gemeenschapsbelangen in samenhang met de totale gemeentebelangen;
 • Heeft een snelle, directe en actuele informatievoorziening vanuit de raad/het college m.b.t. actuele lopende zaken;
 • Staat bij verkiezingen meestal op de kieslijst van de Dorpslijst Horssen.

 

Wat is de (tijds)belasting?

 • Per jaar worden circa 4 achterbanvergaderingen gehouden waarin actuele politieke zaken worden besproken.  In de aanloop van de verkiezingen zijn er meestal een paar vergaderingen extra.  Deelname aan achterbanvergaderingen is  op basis van vrijwilligheid.
 • Zoals reeds eerder vermeld  is het afhankelijk van de ambitie van het achterbanlid of hij/zij zich nadrukkelijker wil inzetten voor de Dorpslijst Horssen door:
  • Het bijwonen van RTG-bijeenkomsten (circa eenmaal per maand)
  • Participeren in een werkgroep (intensiteit zelf in te vullen)
  • Actieve bijdrage aan de verkiezingscampagne.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan lidmaatschap van de achterban van dorplijst Horssen.


Vergadering bijwonen

De Dorpslijst Horssen vergadert minstens 4 maal per jaar. Voordat de vergadering begint, is er gelegenheid om specifieke zaken die aandacht verdienen aan de orde te stellen. Mensen die dat willen, worden verzocht even een afspraak te maken met een van de contactpersonen.

Uiteraard kunnen mensen ook als er geen vergadering gepland staat, altijd direct contact opnemen met een van de contactpersonen.

Horssen
 

Lijst 6 stem op dorpslijst Horssen

achterban dorpslijst Horssen

 

Design Plus Wie zijn wij wat hebben we bereikt onze speerpunten Verkiezingslijst Dorpslijst Horssen Achterban Contact Downloads